Mobirise Website Creator

Оприлюднення інформації за 2021 рік у порядку,

затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 р. № 1067

Цілі діяльності підприємства                                                                                                                 перегляд документа

Квартальна фінансова звітність підприємства:                                                                                 

I   квартал 2021 року                                                                                                                                 перегляд документа

II  квартал 2021 року                                                                                                                                 перегляд документа

III квартал 2021 року                                                                                                                                                ---

IV квартал 2021 року                                                                                                                                                ---

Річна фінансова звітність підприємства                                                                                                            ---

Статут підприємства (попередня редакція)                                                                                       перегляд документа

Статут підприємства (поточна редакція)                                                                                            перегляд документа

Зміни до Статуту (від 15.10.2010 р.)                                                                                                      перегляд документа

Зміни до Статуту (від 11.01.2011 р.)                                                                                                      перегляд документа

Біографічна довідка керівника підприємства                                                                                                   ---

Річний звіт керівника підприємства                                                                                                                     ---

Структура, принципи формування і розмір винагороди керівника підприємства                                  ---

Відомості про договори, учасником яких є підприємство,

інформація про які підлягає оприлюдненню відповідно                                                                                --- 

до Закону України "Про відкритість використання публічних коштів"