Mobirise

Оприлюднення інформації за 2022 рік у порядку,

затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 р. № 1067

Цілі діяльності підприємства                                                                                                                 перегляд документа

Квартальна фінансова звітність підприємства:                                                                                 

I   квартал 2022 року                                                                                                                                 перегляд документа

II  квартал 2022 року                                                                                                                                 перегляд документа

III квартал 2022 року                                                                                                                                 перегляд документа

IV квартал 2022 року                                                                                                                                 ---

Річна фінансова звітність підприємства                                                                                             ---

Статут підприємства (попередня редакція)                                                                                       перегляд документа

Статут підприємства (поточна редакція)                                                                                            перегляд документа

Зміни до Статуту (від 15.10.2010 р.)                                                                                                      перегляд документа

Зміни до Статуту (від 11.01.2011 р.)                                                                                                      перегляд документа

Біографічна довідка керівника підприємства                                                                                    перегляд документа

Річний звіт керівника підприємства                                                                                                     ---

Структура, принципи формування і розмір винагороди керівника підприємства                  ---

Відомості про договори, учасником яких є підприємство,

інформація про які підлягає оприлюдненню відповідно                                                                                --- 

до Закону України "Про відкритість використання публічних коштів"